E-King

Ook zo genoten van de kroningsdag? Of heeft u zich geërgerd aan de miljoenen euro’s die zijn besteed aan dit feestje? Hadden Beatrix en PWA niet gewoon in een vergaderzaal in een Van der Valkhotel hun handtekening kunnen zetten? Moest dat nou, een kerk vol internationale gasten die werden ingevlogen en die allemaal moesten meeëten? En als er dan toch geen sprake is van een officiële kroning, zoals in Engeland, had PWA dan in dat zaaltje bij Van der Valk niet met de hand op zijn hart kunnen beloven dat-ie zijn best zou doen? Nee, dat kan dus allemaal niet. Protocollen, rituelen, ceremonies, ereversierselen, ze zijn nodig om te laten zien dat het Koningshuis van een andere orde is dan een doorsnee Nederlandse familie, al doen ze nog zo hun best om ‘normaal’ te zijn. Pracht is al eeuwen een geëigend middel om macht uit te stralen en in stand te houden. Wie bijvoorbeeld in de zeventiende eeuw indruk wilde maken, liet zich door een gerenommeerde kunstenaar portretteren, liefst omringd door statussymbolen. Maar in onze eeuw zijn statussymbolen aan inflatie onderhevig. Als een Elfstedenkruisje – alle respect hoor, daar niet van – naast een Koninklijke of militaire onderscheiding op je revers mag prijken, raak ik in verwarring. Geldt de Nijmeegse vierdaagse dan ook? Of het speldje dat ik kreeg na voltooiing van de Duinenmars? Misschien wordt het tijd om nieuwe statussymbolen te benoemen. Hoe willen wij dat komende generaties ons zien? Een kroon en scepter maken nauwelijks meer indruk. Toen ik een foto in de krant zag van de nieuwe koning in zijn werkkamer, mobiele telefoon en iPad nonchalant binnen handbereik, wist ik het ineens. De iPad en de iPhone zijn de statussymbolen van deze tijd. Wie ze heeft èn gebruikt,  telt mee en kan macht uitoefenen. Heus, met een tweet van 140 tekens kun je iemand maken en breken. Wie ze niet heeft, maakt op een bepaalde manier óók een statement, maar plaatst zich wel buitenspel in onze multimediale interactieve samenleving. Met deze foto maakt de koning op symbolische wijze duidelijk dat hij iemand is van deze tijd. Iemand die mailt, twittert, whatsappt en skypt. We hebben een e-King. Lang leve de koning!
Column, eerder verschenen in Delf, voorjaar 2013