Publicaties
Brochures
Artikelen

Publicaties

Leonardo’s accordion. How I made my own Da Vinci organetto (2018)

In his younger years Reijnier Kloeg already began to build his own bamboo whistles. It is no wonder then that upon his retirement he reclaimed his earliest calling as an amateur builder of musical instruments. With the aid of enthusiastic friends and the Bouwerskontakt, he succeeded in rebuilding Leonardo da Vinci’s organetto – an accordion […]

Verder lezen ›

De portretfabriek Van Mierevelt (2011)

In 2011 verzorgde Erfgoed Delft e.o. in Museum Het Prinsenhof een tentoonstelling met hoogtepunten uit het werk van Michiel Jansz. van Mierevelt (1566-1641). De bijbehorende catalogus toont niet alleen de nuchtere schoonheid en het overtuigend realisme van de werken van de Delftse meester, maar biedt ook een fascinerend kijkje in de praktijken van een bedrijvig […]

Verder lezen ›

Delft, koken door de eeuwen heen (2010)

Een origineel kookboek, waarin lekkere recepten worden afgewisseld met een beschrijving van de hoogtepunten van acht eeuwen Delftse geschiedenis. Wat te denken van Monnikenpaté, Grachtenwater, Koningsveld salade of Nonnenstoof? Het zijn gerechten die geen enkele hedendaagse keuken zouden mogen ontbreken. Uitgave: Rotaryclub Delft Koningsveld; historische teksten en eindredactie: Trudy van der Wees  

Verder lezen ›

Calvé. Met elkaar – voor elkaar – uit elkaar (2010)

Een ooggetuigenverslag van de geschiedenis van één van Delfts meest prominent bedrijven, opgetekend door Aad Verhoeff. Hij ging net als zijn leeftijdgenoten op zijn veertiende werken. Op zijn 23ste kreeg hij een baan bij Calvé. Hij bleef er werken tot de fabriek in 2008 na 125 jaar werd gesloten. Verhoeff nam actief deel aan vakbond, […]

Verder lezen ›

In gesprek met de stad van morgen (2010)

Steeds is een Delftse advies- en projectorganisatie die gespecialiseerd is in vier werkvelden: wijk- en woningverbetering, verduurzaming, renovatie & restauratie en herontwikkeling. In 2010 verscheen het boekje In gesprek met de stad van morgen, de weerslag van gesprekken met opdrachtgevers en contactpersonen uit het werkveld. Hoe kijken zij tegen het werk van Steeds aan? Zijn […]

Verder lezen ›

Architectuurgids Delft (2009)

In het voorjaar van 2007 besloot het bestuur van Delft Design dat het tijd was voor een nieuwe Delftse architectuurgids. De laatste gids dateerde van 1992 en was nog in zwart-wit uitgevoerd. Sindsdien was er in Delft volop gebouwd. De nieuwe gids besteedt vooral aandacht aan Delfts jongste architectuur. De Architectuurgids Delft laat een breed […]

Verder lezen ›

Bouwkunde, portret van een gebouw, 1970-2008

Een tastbare herinnering aan een bijzonder gebouw dat niet meer bestaat.  Kort nadat het gebouw van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft op 13 mei 2008 was afgebrand, ontstond het idee om de herinneringen van oud-studenten en medewerkers op film en in boekvorm vast te leggen. Allerlei mensen die in de afgelopen bijna 40 jaar […]

Verder lezen ›

Delft, stad met een gouden randje (1999)

Oud-Delftenaar Kees Laros verwerkte dagboeknotities van zijn voorouders tot een persoonlijk getint boekje over de geschiedenis van Delft. Met gevoel voor nuance tekent de gepensioneerde longarts  het sociaal-culturele profiel van Delft in het begin van de twintigste eeuw. Puttend uit oude dagboekfragmenten van zijn familie en speurend in gemeentelijke archieven schetst hij een levensecht beeld van […]

Verder lezen ›

Delftse Vrouwen van vroeger: Clara van Sparwoude (1996)

Trudy van der Wees schreef een artikel over Clara van Sparwoude (1530-1615) voor het boek Delftse vrouwen van vroeger.  Clara Jansdr. van Sparwoude groeide op in Delft en huwde daar in 1556 met de welgestelde weduwnaar Arent van der Meer. Beiden bekleedden functies bij liefdadige instellingen. Clara van Sparwoude was onder andere buitenmoeder van het Fraterhuis […]

Verder lezen ›

Brochures

Open Monumentendag Delft (2018)

Trudy van der Wees heeft een bijzondere affiniteit met lokale historie en cultureel erfgoed. Ze schreef de teksten voor de programmaboekjes van het Open Monumentendag Delft 2018 en 2019. Van tientallen Delftse monumenten maakte ze een beknopte beschrijving. Ook vertaalde ze deze teksten in het Engels. Productie en organisatie: Annieway (Annet Thoms) Ontwerp: P& Ontwerp (Paul […]

Verder lezen ›

World Cafés Zelfbeschikkingsrecht (2014/2015)

Het recht om zelf keuzes te mogen maken in je leven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vooral in gesloten gemeenschappen wordt het recht op zelfbeschikking regelmatig genegeerd. Cicero Publiciteit versloeg een aantal dialoogsessies over dit onderwerp in het kader van een project van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verslagen van deze World […]

Verder lezen ›

Een gastvrij Reinier (2015)

In ‘Een gastvrij Reinier. Integrale aandacht voor gastvrijheid’ verwoordt het Reinier de Graaf haar visie op gastvrijheid. ‘Protocollen, indicatoren, controlelijstjes, ze zijn allemaal nodig om de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening te bewaken. Maar het welzijn van de patiënt schiet er wel eens bij in. Die heeft behalve aan goede zorg behoefte aan maar […]

Verder lezen ›

Strategienota Bejaardenzorg (2011)

De Algemene Stichting Bejaardenzorg (tegenwoordig Cato wwz) is een organisatie met een halve eeuw geschiedenis in Den Haag. De stichting exploiteert twee clusters in de wijken Escamp en het Haagse Hout. Elke cluster bestaat uit een zorgcentrum en drie wooncomplexen waar welzijns-, zorgdiensten en services worden verleend. De zorg zoals we die nu kennen, is […]

Verder lezen ›

De wereld van Delfts blauw (2011)

Delft is een stad met een rijk cultureel en historisch erfgoed. De gemeente streeft ernaar dit erfgoed de komende jaren beter toegankelijk te maken voor een breed publiek: binnen- en buitenlandse toeristen, het bedrijfsleven en de Delftenaren zelf. Het aanbod moet beter aansluiten bij het imago dat Delft wil uitstralen: een internationaal georiënteerde, creatieve en […]

Verder lezen ›

Rapportage IOP Self Healing Materials (2008)

Het Innovatiegerichte onderzoeksprogramma Self Healing Materials houdt zich bezig met onderzoek naar het zelfherstellend vermogen van materialen. Het onderzoek binnen IOP Self Healing Materials richt zich op vijf verschillende materiaalklassen: polymeren & composieten, metalen & keramische materialen, beton & asfalt, coatings, en functionele materialen zoals batterijen en micro-elektronica. In dit programma doen 5 Nederlandse universiteiten, TNO […]

Verder lezen ›

Nieuwsbrief Kalibra (2007)

Trudy van der Wees is in staat om technische informatie zodanig te herschrijven dat deze ook voor een minder technisch publiek begrijpelijk is. Zo schreef Cicero Publiciteit een aantal jaren de teksten voor nieuwsbrieven en foldermateriaal voor Kalibra, Delft.

Verder lezen ›

Artikelen

Biotechnologie: jaarverslagen BE-Basic (2013)

De BE-Basic Foundation is een internationaal publiek-privaat samenwerkingsverband dat industriële biobased oplossingen ontwikkelt voor een duurzame samenleving. De stichting is gevestigd in Delft en werkt samen met verschillende kennisinstituten in binnen- en buitenland. Voor het jaarverslag 2013 en 2015  interviewde Trudy van der Wees enkele wetenschappers over industriële biotechnologie, onder andere prof.dr. Jos Raaijmakers. Zijn […]

Verder lezen ›

Nieuwsbrief Kaag en Braassem (2014)

Cicero Publiciteit werkt regelmatig voor en samen met andere tekstschrijvers, bijvoorbeeld Tekstkeuken, eveneens gevestigd in Delft. In 2014 leverde Trudy van der Wees op verzoek van Tekstkeuken enkele teksten voor de Nieuwsbrief Kaag en Braassem, over ontwikkelingen in Leimuiden. Hoe zien we de toekomst van Leimuiden en Bilderdam? Welke voorzieningen zijn onmisbaar en wat zou erbij […]

Verder lezen ›

Food & Agri Magazine (2008)

Rabobank Zuid-Holland Midden heeft van oudsher een sterke band met de agrarische sector. Een aantal jaren gaf de bank daarom het blad Food & Agri Magazine uit, speciaal bedoeld voor de agrariërs onder de leden. In Food & Agri schrijft Trudy van der Wees regelmatig over ontwikkelingen en innovaties in de landbouw, tuinbouw en veeteelt. […]

Verder lezen ›

Ledenblad Rabobank Zuid-Holland Midden (2014)

Cicero Publiciteit verzorgt teksten voor het ledenblad van Rabobank Zuid-Holland Midden. Daarnaast levert Cicero Publiciteit teksten voor ad hoc publicaties en websites van Rabobank Zuid-Holland Midden. In dit artikel (Dichterbij 2015) vertelt de jonge ondernemer Gaurav Genani hoe de Rabobank hem helpt bij het realiseren van zijn internationale ambities.

Verder lezen ›

De groene achtertuin van Dinant en Namen (2009)

Op slechts een uurtje rijden vanaf de Nederlands-Belgische grens bevindt zich een betoverend gebied, gelegen in een glooiend landschap. Met recht presenteert de provincie Namen zich als Le Pays des Vallées. De provincie vormt het voorportaal van een dichtbebost natuurgebied met toeristische pareltjes. Een ontspannen verkenningstocht voert langs fraaie historische steden zoals Dinant en Namen en […]

Verder lezen ›

Het elektronisch patiëntendossier: een mijnenveld (2007)

Elk jaar worden 1900 patiënten opgenomen in ziekenhuizen als gevolg van vermijdbare medicatiefouten. Door gebruik te maken van een elektronisch patiëntendossier verbetert de gegevensuitwisseling. Zo kan het aantal fouten en daarmee gepaard gaande kosten aanmerkelijk worden verminderd.Het klinkt eenvoudig, maar de Nederlandse overheid werkte meer dan tien jaar aan de totstandkoming van een dergelijk virtueel dossier. […]

Verder lezen ›

Zoektocht naar Joodse onderduikers (2005)

In april 2005 verscheen er een opmerkelijk artikel in de Delftsche Courant. De 79-jarige Margreet De Bruin-Chardon wilde in contact komen met mensen die in de oorlog door haar broer Kees Chardon waren geholpen. Chardon zat gedurende de Tweede Wereldoorlog in het verzet en hij slaagde erin om een groot aantal Joodse babies van een […]

Verder lezen ›

De herontdekking van een vergeten oorlog (2004)

Veel mensen denken dat de Eerste Wereld onopgemerkt aan Nederland voorbij ging. Dat het neutrale Nederland in pais en vree afwachtte tot het wapengekletter bij de buren was afgelopen. De tentoonstelling Verre van vredig in het toenmalige Legermuseum in Delft maakte duidelijk dat Nederland wel degelijk intens betrokken raakte bij de Eerste Wereldoorlog, al was het maar […]

Verder lezen ›