Delftse Vrouwen van vroeger: Clara van Sparwoude

Trudy van der Wees schreef een artikel over Clara van Sparwoude (1530-1615) voor het boek Delftse vrouwen van vroeger. 

Clara Jansdr. van Sparwoude groeide op in Delft en huwde daar in 1556 met de welgestelde weduwnaar Arent van der Meer. Beiden bekleedden functies bij liefdadige instellingen. Clara van Sparwoude was onder andere buitenmoeder van het Fraterhuis en later van het Meisjeshuis. Al bij haar leven doneerde zij jaarlijks driehonderd gulden aan het Fraterhuis om naast de reguliere leerlingen twee jongens in staat te stellen theologie te studeren. De grootste bekendheid verwierf zij echter na haar dood, vanwege het testament dat zij in 1598 liet opstellen.

Clara van Sparwoude

Clara, die zelf geen kinderen had, liet testamentair vastleggen dat van haar fortuin een fonds zou worden opgericht waaruit nazaten van haar zuster legaten zouden ontvangen bij huwelijk of geboorte. Ook ging er geld naar het fraterhuis en kregen twee jongens een theologische opleiding betaald uit het fonds. Eeuwenlang werd er vanuit dit fonds gedoneerd, tot het in 1922 bij wet werd opgeheven.

Uitgave: VO|C Delft, voorheen Vrouwenraad Delft.

ISBN 90-75095-23-6

Download

CVSCAUSERIE.pdf