Rapportage IOP Self Healing Materials

Het Innovatiegerichte onderzoeksprogramma Self Healing Materials houdt zich bezig met onderzoek naar het zelfherstellend vermogen van materialen. Het onderzoek binnen IOP Self Healing Materials richt zich op vijf verschillende materiaalklassen: polymeren & composieten, metalen & keramische materialen, beton & asfalt, coatings, en functionele materialen zoals batterijen en micro-elektronica. In dit programma doen 5 Nederlandse universiteiten, TNO en NLR en circa 65 Nederlandse bedrijven mee.

In 2008 liepen er 28 onderzoeksprojecten. Op 23 oktober 2008 werden alle projecten gepresenteerd tijdens het IOP Self Healings Material symposium In the air and climbing fast in de Goudse Schouwburg. Trudy van der Wees interviewde een aantal internationale wetenschappers en stelde op basis hiervan een nieuwsbrief samen.

Opdrachtgever: Agentschap.nl (voorheen Senter Novem); tekst Trudy van der Wees.