Strategienota Bejaardenzorg

De Algemene Stichting Bejaardenzorg (tegenwoordig Cato wwz) is een organisatie met een halve eeuw geschiedenis in Den Haag. De stichting exploiteert twee clusters in de wijken Escamp en het Haagse Hout. Elke cluster bestaat uit een zorgcentrum en drie wooncomplexen waar welzijns-, zorgdiensten en services worden verleend. De zorg zoals we die nu kennen, is aan het verdwijnen. Daarvoor in de plaats wordt zorg op maat aangeboden, aangepast aan de individuele wensen van klanten. Persoonlijke aandacht vormt daarbij het sleutelwoord. Vandaar het motto voor de toekomststrategie 2011-2015, die in deze brochure wordt gepresenteerd: ‘Met aandacht voor elkaar’.

N.B.: De strategische beleidsnota 2011-2015 werd ‘hertaald’ in twee brochures: één voor medewerkers en één voor externe partners.

Download

flyer-asb-definitief.pdf

Opdrachtgever

Cato wwz

Testimonial

“In Trudy hebben we iemand gevonden die ons dorre beleidsstuk Strategienota 2011-2015 heeft ‘vertaald’ in twee goed leesbare brochures, één voor onze medewerkers en één voor onze relaties. Ze luistert goed en weet dan de juiste toon, taal en vorm voor de doelgroep te vinden, samen met de vormgever en de fotograaf. Trudy is een geduldige professional waarmee je op een uiterst plezierige wijze tot een mooi resultaat kunt komen.”

Arina Zoun, bestuurssecretaresse CATO wwz