Nieuwsbrief Kaag en Braassem

Cicero Publiciteit werkt regelmatig voor en samen met andere tekstschrijvers, bijvoorbeeld Tekstkeuken, eveneens gevestigd in Delft. In 2014 leverde Trudy van der Wees op verzoek van Tekstkeuken enkele teksten voor de Nieuwsbrief Kaag en Braassem, over ontwikkelingen in Leimuiden.

Hoe zien we de toekomst van Leimuiden en Bilderdam? Welke voorzieningen zijn onmisbaar en wat zou erbij kunnen komen? En hoe kunnen we daar samen voor zorgen? Dat zijn de vragen die aan de orde komen in Kernen in hun Kracht. Leimuiden is de vierde kern in Kaag en Braassem waar dit traject start. Op 23 september 2014 is een eerste verkennende bijeenkomst met vertegenwoordigers van de dorpsraad, ondernemers, verenigingen en betrokken Leimuidenaren. Omdat er veel speelt in Leimuiden, zetten we in deze nieuwsbrief de stand van zaken rond alle projecten op een rij, en stelt de nieuwe wethouder Yvonne Peters zich voor.