World Cafés Zelfbeschikkingsrecht

Het recht om zelf keuzes te mogen maken in je leven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vooral in gesloten gemeenschappen wordt het recht op zelfbeschikking regelmatig genegeerd. Cicero Publiciteit versloeg een aantal dialoogsessies over dit onderwerp in het kader van een project van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verslagen van deze World Cafés Zelfbeschikkingsrecht vormden de basis voor een brochure voor stakeholders en externe partners.