Het elektronisch patiëntendossier: een mijnenveld

Elk jaar worden 1900 patiënten opgenomen in ziekenhuizen als gevolg van vermijdbare medicatiefouten. Door gebruik te maken van een elektronisch patiëntendossier verbetert de gegevensuitwisseling. Zo kan het aantal fouten en daarmee gepaard gaande kosten aanmerkelijk worden verminderd.Het klinkt eenvoudig, maar de Nederlandse overheid werkte meer dan tien jaar aan de totstandkoming van een dergelijk virtueel dossier. Dat zegt iets over de complexiteit van het onderwerp. Uitstel op uitstel volgde en toen de Eerste Kamer in 2011 tegen stemde leek het project definitief van de baan. Toch maakte het Landelijke Schakelpunt (LSP), de spil van het EPD eind 2012 een doorstart met hulp van Zorgverzekeraars Nederland. Voorwaarde: voldoende steun bij huisartsen en de Nederlandse bevolking. In januari 2014 hadden ruim 2,3 miljoen Nederlanders toestemming gegeven voor regionale gegevensuitwisseling. In 2007 had Trudy van der Wees een interview met Ineke Ruiter, programmamanager EMD/WDH en BSN bij het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport over dit gevoelige dossier.