Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

De RVKO houdt sinds enkele jaren regelmatig audits op de deelnemende scholen. Gedurende één dag wordt met een auditcommissie bestaande uit directieleden van collega-scholen een probleem uit de dagelijkse praktijk besproken door leerkrachten, directie, ouders en leerlingen. Dat kan een beleidsinhoudelijk probleem zijn, maar ook een praktisch probleem,  of de zoektocht naar een nieuwe onderwijskundige visie. Aan het eind van de dag liggen er een aantal kant-en-klare oplossingen en aanbevelingen. Trudy van der Wees maakt een verslag van de auditgesprekken en verzorgt een interviewtraining voor leden van de auditcommissie.

Opdrachten