Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Aan den IJssel

Redactie Schoolondersteuningsprofiel

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om dat te kunnen aanbieden, moet een school precies weten wat ze met de leerlingen wil bereiken en hoe ze de lesstof wil aanbieden. Wat is het basisaanbod? Wat is het aanbod voor getalenteerde leerlingen? En wat is het aanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? In dit document leest u wat onze school voor uw kind te bieden heeft.

Zo begint het Schoolondersteuningsprofiel dat Trudy van der Wees in opdracht van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Aan den IJssel mocht herschrijven. De aanvankelijke opdracht luidde heel anders.  Het Samenwerkingsverband Aan den IJssel benaderde haar in december 2016 met de vraag of ik een leeswijzer kon schrijven bij het bestaande Schoolondersteuningsprofiel. Dit was bedoeld voor twee verschillende doelgroepen: leerkrachten en ouders. Bij bestudering bleek het beknopte document vol te staan met jargon. Voor ouders was een dergelijk stuk onbegrijpelijk, maar ook leerkrachten wisten er niet goed raad mee.  Een leeswijzer zou dat probleem niet oplossen, en het document misschien wel nog ingewikkelder maken. In overleg met het Samenwerkingsverband kwamen we tot een alternatief plan. Trudy zou het stuk herschrijven, zodat het zowel voor leerkrachten als voor ouders beter leesbaar werd. Het werd daardoor wel minstens twee keer zo lang, maar dat was geen probleem. Alle partijen bleken gelukkig met het aangepaste Schoolondersteuningsprofiel.

Testimonial

Trudy heeft, tot tevredenheid van de betrokken scholen en het samenwerkingsverband Aan den IJssel, een moeilijk leesbaar schoolondersteuningsprofiel weten om te zetten in een leesbaar document. Met de komst van passend onderwijs dienen scholen een schoolondersteuningsprofiel te hebben. In dit profiel staat o.a. het aanbod van de school, de resultaten, de basisondersteuning en de manier van lesgeven beschreven. Binnen het samenwerkingsverband Aan den IJssel is een keuze gemaakt voor een compact document. De leesbaarheid was vanaf de start een punt van aandacht: te technisch, niet leesbaar voor ouders. Vraag aan Trudy: voorzie het schoolondersteuningsprofiel van leesbare tekst met behoud van de inhoud van het document. Dit is uitgevoerd, waardoor het school ondersteuningsprofiel nu voldoet aan het doel: een compact, goed leesbaar (en daarmee begrijpelijk) schoolondersteuningsprofiel waarmee ouders en andere geïnteresseerden zich kunnen informeren over de school. Een mooi resultaat!

G. Broekman, directeur-bestuurder samenwerkingsverband Aan den IJssel