Cicero Publiciteit zorgt voor een heldere en bondige verslaglegging. U kunt de teksten gebruiken voor intern en extern gebruik, bijvoorbeeld als bijlage in een rapport, of als bouwsteen voor een beleidsnota. Desgewenst zorgt Cicero Publiciteit voor een passende vormgeving.

Voorbeelden:

  • Cicero Publiciteit maakte verslagen van de dialoogsessies die werden gevoerd in het kader van World Cafés Zelfbeschikking, een project van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verslagen vormden de basis voor een brochure voor stakeholders en externe partners (2014/2015).Verslag World Cafés Zelfbeschikkingsrecht cover 2014-1
  • Cicero Publiciteit verzorgt de interne verslaglegging van audits op basisscholen van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (2014/2015/2016).

RVKO