Na de Tweede Wereldoorlog stond het culturele leven in Delft op een laag pitje. Pierre van Hauwe (1920-2009) bracht daar verandering in. De kleurrijke musicus richtte het beroemde Delfts Madrigaalkoor op, waarmee hij internationale faam verwierf. Hij leidde de befaamde Volkszangdagen en gaf vorm en inhoud aan het Delftse muziekonderwijs op de Delftse lagere scholen en de Stedelijke Muziekschool. Als een rattenvanger van Hamelen leidde hij duizenden kinderen naar de betoverende wereld van de muziek.

In ‘Bezeten van muziek. Het universum van Pierre van Hauwe’, wordt het fenomeen Pierre van Hauwe ontrafeld. Aan de hand van archiefonderzoek en interviews schetst Trudy van der Wees een genuanceerd beeld van zijn leven en werk. Dit leidt tot nieuwe inzichten. De reus van daadkracht die bergen leek te kunnen verzetten, blijkt ook een beschadigde man, die vluchtte in de muziek.
Pierre van Hauwe bleef tot op hoge leeftijd actief en leverde als muziekpedagoog een belangrijke bijdrage aan het muziekonderwijs in binnen- en buitenland. Het rijk geïllustreerde ‘Bezeten van muziek. Het universum van Pierre van Hauwe’ is daarom niet allen een beknopte biografie, het boek geeft ook een beeld van de ontwikkeling van het Nederlandse muziekonderwijs door de jaren heen. Van Gehrels, Ward en Van Hauwe tot koningin Maxima’s ‘Meer muziek in de klas’.

© Cicero Publiciteit, 2014

Verkrijgbaar bij Cicero Publiciteit, € 12,50 + verzendkosten>